Marifet
Bir adam, elinde çok karışık elyazması farsça yazılmış bir mektup
- "Hocam, şu mektubu bana bir okusana."der. Hoca bakmış elyazısı çok karışık evirmiş çevirmiş okuyamamış adama geri vermiş. Adam şaşırıp, Hocanın okuması yok zannederek:
- "Ayıp Hoca, ayıp! Benden utanmıyorsan başındaki koca kavuğundan utan!." demiş. Bunun üzerine Hoca kavuğu çıkarıp adamın kafasına geçirerek:
- "Madem ki iş kavuktadır: Haydi giy de şunu, kendin oku bakalım mektubunu."