Kurban
Hoca, bir sabah fırtına sesi ile uyanmış. Pencereden dışarı bakmış, ne görsün?! Kuruması için ipe astıkları gömlek düşmüyor mu?! Başlamış bağırmaya:
-"Hatun kalk kurban kesmemiz lazım." Sabah sabah neye uğradığını şaşıran kadın telaşla sormuş:
- "Kurban nereden çıktı efendi."
- "Gömleğim, gömleğim ipten düştü."
- "Gömlek düştü diye kurban kesildiği nerede görülmüş?!"
- "Deme öyle hatun, ya içinde ben olsaydım!"