Seçenekler Grafik Katılım
  %30.00 3
  %10.00 1
  %10.00 1
  %50.00 5

Toplam Katılım :

10